Izjava režiserja

Zamisel za ta dokumentarec se je porodila iz osebne izkušnje. Leta 2007 smo se trije slovenski umetniki preimenovali v Janeza Janšo. Nenadoma je bilo poleg predsednika vlade Janeza Janše v istem fizičnem in medijskem prostoru prisotnih in delujočih več različnih posameznikov s povsem enakim imenom in priimkom. Referenčni sistem imen je pričel razpadati …
Razmišljal sem o razmerjih med identiteto in poistovetenjem, mnogoternostjo in množenjem, o imenu kot vmesniku med zasebnim in javnim ter o osebnem imenu kot blagovni znamki.

S temi in ostalimi vprašanji sem se ukvarjal na svojih številnih predavanjih in nastopih po različnih univerzah, galerijah in muzejih po svetu. Začel sem odkrivati dramaturške možnosti, ki jih je ponujala zgodba, ki sem jo ves ta čas pripovedoval. Osnutek scenarija za film “Jaz sem Janez Janša” je bil rezultat številnih neposrednih izmenjav z občinstvom, k scenariju pa je pripomogla tudi gledališka uprizoritev “Več nas bo, prej bomo na cilju”.